Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
Als u het contract wilt herroepen, heeft u het recht om dat te doen. U kunt dat binnen 14 dagen doen zonder opgaaf van reden. De annuleringsperiode is 14 dagen nadat u, of een derde partij die naar u is vernoemd, die geen vervoerder mag zijn, de eerste goederen in bezit heeft of heeft genomen.
Dit herroepingsrecht kan door u worden uitgeoefend door het bedrijf (MECHTECH, adres hieronder verkoper / verkoper / eigenaar) door middel van een duidelijke verklaring (dat wil zeggen per brief per post, e-mail of fax) op de hoogte te stellen van uw beslissing om de contract. U kunt desgewenst het modelformulier voor herroeping bijvoegen, maar het is geen dwang.

U hebt ook het gemak om het modelformulier voor herroeping elektronisch in te vullen en in te dienen of een andere duidelijke verklaring op onze website [bekijk het modelformulier voor herroeping en het GELD VAN HERROEPING hieronder].

Wanneer u naar het onderstaande gedeelte van onze webpagina met herroepingsinstructies gaat, ziet u een formulierveld (naam = kennisgeving van herroeping). Hierdoor kunt u ons eenvoudig alle items sturen en uw inzending voltooien door op de knop "VERZENDEN" te drukken om de gewenste herroeping te verzenden. Zorg ervoor dat alle posities correct worden ingevuld.

Wanneer u gebruik wilt maken van de kans op een tegenstrijdigheid voor ons, dan ontvangt u van ons (bijvoorbeeld per e-mail) direct een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke (uw) herroeping. Om de herroepingstermijn te handhaven, moet u ervoor zorgen dat u uw herroepingsrecht uitoefent (als u dat wenst) voordat de herroepingstermijn is verstreken door ons binnen die periode een kennisgeving hierover te sturen.

Aanbieder / verkoper / eigenaar :
M E C H T E C H
mechanisch - technologieën
SiliconeDolls24.com - EUROPA
* Andree Schulz
* Mühlenstrasse 9
* 27616 Bokel
* BTW-nummer : DE116769575
* E-mail : info@dreamdoll.de
* Tel  .: +49 (0) 4748820347
* Mobiel : +49 (0) 171937 0896
* Fax : +49 (0) 4748821304

Gevolgen van annulering : 
Als u deze overeenkomst / overeenkomst wilt herroepen, nemen we al uw betalingsbedrag dat we van u hebben ontvangen in behandeling, samen met de bezorgkosten (exclusief de extra kosten die verband houden met het kiezen van een andere bezorgmethode dan onze standaard bezorgmethoden) en we bieden aan om dat onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop we de intrekking van de contractkennisgeving van uw kant hebben ontvangen, terug te betalen. De terugbetaling gebeurt op dezelfde manier als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij anders met u is overeengekomen. Voor het herroepingsproces worden er geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling. De terugbetaling vindt alleen plaats wanneer we de goederen hebben ontvangen of totdat we het bewijs van uw kant hebben ontvangen dat bevestigt dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract:
M E C H T E C H, SiliconeDolls24.com
* Andree Schulz, * Mühlenstrasse 9, * 27616 Bokel
* E-mail : info@dreamdoll.de, * Tel .: +49 (0) 4748820347
* Fax : +49 (0) 4748821304
Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*) / Verlening van de volgende dienst (*)
Besteld op (*) / ontvangen op (*)
Naam van de consument (en)
Adres van de consument (en)
Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)
datum
........................................
(*) Schrappen wat niet past.