Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (het bedrijf MECHTECH, adres hieronder verkoper / verkoper / eigenaar) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post, fax of e-mail) informeren over uw beslissing, dit contract intrekken, informeren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is.

U kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze website elektronisch invullen en indienen [zie hieronder voor het modelformulier voor herroeping en GELD VOOR INTREKKING].

Helemaal onderaan onze webpagina met intrekkingsinstructies vindt u een formulierveld (naam = melding van een intrekking) waarmee u ons eenvoudig alle items kunt sturen en op de knop "VERZENDEN" kunt drukken om de gewenste intrekking te verzenden. Vul alle posities correct in.

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid van een tegenstrijdigheid met ons, dan sturen wij u onmiddellijk (bijv. Per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke (uw) intrekking. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.


Aanbieder / verkoper / eigenaar:

M E C H T E C H
mechanische - technologieën
SiliconeDolls24.com - EUROPA
* Andree Schulz
* Mühlenstrasse 9
* 27616 Bokel
* BTW-nummer: DE116769575
* E-mail: info@dreamdoll.de
* Tel .: +49 (0) 4748 820 347
* Fax: +49 (0) 4748 821 304
* Mobiel: +49 (0) 171 937 0896

Gevolgen van de annulering
Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U hebt de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons:

M E C H T E C H, SiliconeDolls24.com
* Andree Schulz, * Mühlenstrasse 9, * 27616 Bokel
* E-mail: info@dreamdoll.de, * Tel .: +49 (0) 4748 820 347
* Fax: +49 (0) 4748 821 304

worden teruggegeven of overgedragen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. U draagt ​​de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, bedragen deze 130 euro. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een handeling die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:
Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.

Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd als hun zegel na levering is verwijderd.

MECHTECH PATROON - HERROEPINGSFORMULIER:

Model herroeping


(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)


naar:
M E C H T E C H, SiliconeDolls24.com
* Andree Schulz, * Mühlenstrasse 9, * 27616 Bokel
* E-mail: info@dreamdoll.de, * Tel .: +49 (0) 4748 820 347
* Fax: +49 (0) 4748 821 304


Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende


Goederen (*) / Verlening van de volgende service (*)


Besteld op (*) / ontvangen op (*)


Naam van de consument (en)


Adres van de consument (en)


Handtekening van de consument (en) (alleen bij kennisgeving op papier)


datum

........................................
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.